Какво сънуваме или психология на съня

Сънищата често ни се струват мистериозни послания, които трябва да бъдат тълкувани. В миналото, никой не се съмнявал, че само хора със специална мъдрост и тайни знания могат да разберат истинското значение на сънищата.
В съвременния свят е общоприето, че сънят е набор от индивидуални символи, които само самият сънуващ ги, може да дешифрира правилно. Ако се обърнем към книгите за сънища, повечето от тях отговарят на въпроса: „Какъв беше сънят?“.

За да разберем, какъв проблем представлява сънят, пред теб и на какво трябва да се обърне внимание, струва си да попитаме: „За какво е сънят?“.
Сериозната интерпретация на съня не е просто „решаване на гатанка“, а работа, насочена към промяна на неприятни житейски ситуации, търсене на нови решения.

Какво може да се открие насън?
1. Подсъзнателните желания, които съществуват за всеки от нас - сънищата често ни насочват към тях, помагат ни да разберем, осъзнаем и понякога да променим;
2. Желанието за промяна - има ситуации, когато искаме промени. Така изглежда, че са узрели за нов етап, но по някаква причина стоим неподвижно. Сънят може да показва причината за забавянето или да подскаже, как да направите първата стъпка;
3. Творческо изпълнение - в историята има много примери, когато сънищата помагат да се правят открития, да се пишат произведения на изкуството и да се рисуват картини. Чрез съня, човек установява контакт с творческия принцип на подсъзнанието, получава импулс за осъществяването на планираното;
4. Преживяването на мъката - ако човек загуби любим човек или е тежко болен, той се нуждае от време, за да може празнотата в душата му да се оттегли и раната да заздравее. В тази ситуация, сънищата поемат част от емоционалния стрес;
5. Отношенията със значими хора са изключително важни за всеки човек, но често са объркващи и противоречиви. Сънищата за отношенията ни помагат да ги виждаме по различен начин, да ги надценяваме, коригираме или накрая да ги нарушим;
6. Проекцията на реалните взаимоотношения - срещата в сън с герои от реалния живот може да даде информация за случващото се, между вас в реалния живот. Например, ако насън приятел ви лъже или любим човек ви изневерява, може би в реалния живот тези хора са неискрени с вас или са охладени. В действителност успявате да потиснете тези неясни усещания и насън сигналите от подсъзнанието, избухват;
7. Отразяване на вътрешни проблеми - според психоаналитиците, героите на нашите сънища предават информация за себе си, осъзнавайки връзката между тялото и психиката. Те използват различни символи и образи, а сънищата се опитват да привлекат вниманието на човек към определени проблеми. И сега от вас, зависи да решите, какво означават сънищата ви.