Психология на съня: какво ни показват сънищата

Психология на съня

Сънят е криптирано послание на нашето подсъзнание, което по всяко време хората са се опитвали да дешифрират. Дълго време се смятало, че само хора със специална мъдрост и тайни знания могат да разберат истинското значение на сънищата.
Сега е общоприето, че сънищата отразяват реални емоционално значими събития, настъпили в живота. Смята се, че те съдържат информация, която дава улики, как да се реши трудна ситуация в будно състояние.

Какво ни показват сънищата
Съдържанието на съня е набор от индивидуални символи. Те са само за самият сънуващ и само той може да ги дешифрира правилно. Сериозната интерпретация на съня и тълкуванието не са просто „решаване на гатанка“, а работа, насочена към промяна на незадоволителни житейски ситуации, намиране на нови решения.

След като прочетете статията, ще разберете какво ви казват вашите сънища.
1. Проекцията на реалните взаимоотношения
Среща насън с хора от реалния живот показва, какво се случва, между вас в реалността. Например, ако насън приятел ви лъже или любим човек ви изневерява, може да почувствате измамата дълбоко, но сте в състояние да потиснете тези неясни усещания. И, чрез сън с подсъзнанието пристигат сигнали, които не искате или се страхувате да реализирате в действителност.
2. Взаимоотношенията със значими хора
Такива може да са родители, деца, съпрузи, приятели - в действителност, често са объркани и противоречиви.
Сънищата ни помагат да ги видим по различен начин: да надценяваме, коригираме или дори да нарушим.
3. Отразяване на вътрешни проблеми
Героите на нашите сънища често, представят информация за себе си, осъзнавайки връзката, между тялото и психиката. Използвайки различни символни образи. Те се опитват да привлекат вниманието на човек към вътрешни комплекси или здравословни проблеми.
4. Опитът със загубата
В случай на загуба на любим човек или неговото сериозно заболяване, човек се нуждае от време, за да преживее стреса и да "излекува" душевна рана. Тук сънищата поемат част от емоционалното бреме.
5. Подсъзнателните желания, които съществуват за всеки от нас
Те могат не само да бъдат разбрани и реализирани, чрез съня, но понякога реализирани в действителност, въпреки факта, че първоначално изглеждат нереалистични или неприемливи.
6. Желанието за промяна
Сънищата често се проявяват като ситуация, при която вътрешно жадуваме промени. Изглежда, че са узрели за нов етап, но по някаква причина стоим неподвижно. Сънят може да разкрие причината за забавянето или да подскаже как да направим първата стъпка.
7. Творческо изпълнение
В историята има много примери, когато сънищата са помогнали да се правят страхотни открития. Такива са моменти, когато се пишат художествени произведения или се рисуват картини. Сънят комбинира информация, събрана в реалността и показала резултат.